Корисничко име
Лозинка

Измене у раду електронског студентског сервиса:
  1. Сваком студенту је додељен СТУДЕНТСКИ ВИРТУЕЛНИ РАЧУН где студент уплаћује онолико средстава колико сматра да ће коштати планиране активности (пријава испита, молбе, овера семестра или године итд.) тј. прелази се на концепцију ПЛАЋАЊЕ УНАПРЕД (тј. PRI PAID),
  2. Да би пријавио испит (или нешто друго са Студентском службом) студент треба је да има довољно средстава на свом виртуелном рачуну на Факултету,
  3. Пријава на систем је на адреси student.polj.uns.ac.rs уношењем
    • корисничког имена који је исти као и до сада. Састоји се из броја индекса (који се састоји из 3 броја индекса), косе црте, 4 броја године уписа и 1-2 слова као ознаке смера, нпр. 023/2018FМ, обавезно латиницом великим словима. Неки налози немају нуле испред броја индекса па је могуће да је корисничко име 23/2018FМ.
    • уношењем лозинке (ЈМБГ који се мора после прве пријаве обавезно променити),
  4. У менију „Школарине и уплате“ се налази изглед уплатнице на којој пише позив на број који се МОРА ОБАВЕЗНО УПИСАТИ ПРИЛИКОМ СВАКЕ УПЛАТЕ. Позив на број се не мења и од сада је увек исти за једног студента. Ако се позив на број не наведе, уплата студента неће бити евидентирана и неће се моћи пријавити испит.
  5. Када уплата буде евидентирана на Факултету, што траје најмање 1 дан (тј. данашња уплата може бити евидентирана најраније сутра) а може да траје и неколико радних дана, ТЕК ПОСЛЕ ТОГА СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ ИСПИТ. Зато је препорука да се уплата изврши и пре почетка испитног рока. Ако се уплата изврши у пошти или банци последњи дан пријаве за испит, онда се сигурно касни и неће се испити моћи пријавити у том року већ у следећем. Средства која нису искоришћена за тај рок ће остати на рачуну студента.
  6. У менију „Пријава испита“ је преглед испита који се могу полагати. Изабере се испит, изабере се рок и даје потврда да се пријави изабрани испит (виде се сви неопходни подаци о испиту као и цена пријаве). Ако има довољно средстава на рачуну, стање на виртуелном рачуну се умањује за цену пријаве и испит је пријављен. ЈЕДНОМ ПРИЈАВЉЕН ИСПИТ СЕ НЕ МОЖЕ ПОНИШТИТИ НИТИ ПАРЕ ВРАТИТИ.
Потребно скинути ДЕТАЉНО УПУТСТВО и проучити га.